Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych oraz współorganizatorzy zapraszają w dniu 11 września 2020 r. do udziału w spotkaniu on-line pn.: „Możliwości finansowania innowacyjnych projektów sektora rolniczego i rolno-spożywczego – AGROTECH
i SmartAgriHubs – EXPAND”.

Głównym celem wydarzenia on-line jest przekazanie informacji o rozpoczętych konkursach Narodowego Centrum Badania i Rozwoju oraz Komisji Europejskiej dla przedsiębiorstw sektora agro.


Zapraszamy do współpracy w ramach konkursów „AGROTECH” i „SMARTAGRIHUBS – EXPAND”.